Hazai hírek

Részletes beszámoló a sakkszövetség tisztújító közgyűléséről

Felszállt a fekete-fehér füst

A Magyar Sakk Szövetség Tisztújító Közgyűlése. Helyszín: a Magyar Sport Háza. Időpont: 2023. március 11. 10 óra.

A hivatalos kezdési időpont ellenére 10 óra 30 perckor még kígyózó sor állt a regisztrációnál. A zsibongás az előtérben és a hosszú sorban állás mind felidézte a résztvevők számára egy-egy gyerekverseny hangulatát, csak a „versenyteremben” a székek mellől hiányoztak az asztalok, meg persze a sakktáblák is.

A tényleges kezdés 11 óra után történt meg.

Szabó László, a Magyar Sakk Szövetség elnökeként nyitotta meg a tisztújító közgyűlést

A leköszönő elnök nagy lendülettel üdvözölte a megjelenteket, és megemlékeztek az utolsó közgyűlés óta elhunyt sakkozókról. Elhangzott, hogy a jelölő bizottság 86 szavazó esetében állapított meg szavazási jogosultságot (később ez 87-re módosult).

A mandátumellenőrzés során lelkesen emelték karjukkal magasba az igazolólapokat a szavazók

Majd némi hangoskodás és jog vita kezdődött arról, hogy levezetheti-e Szabó László a közgyűlést. A jogászok érzelmektől sem mentes 10 perce következett, amelyben szóba került a négy évvel ezelőtti közgyűlés, annak a jegyzőkönyve, a jogértelmezés, a Ptk., majd felolvasásra került az alapszabály ide vonatkozó része is. Mindkét véleményi oldal érthetetlenül figyelte, hogy a másik mit nem ért ezen az egyszerű kérdésen. A jogi ismeretek tanóra vége az lett némi személyeskedés után, hogy egy rövid szünet alatt az érintettek külön vitatják meg a dolgot.

Rövid szünet után viisszatért mindenki a terembe.

Nem tudjuk mi történt a színfalak mögött, de 10 perc múlva immár egyetértésben Szabó László lett a levezető elnök. Szabó László ekkor jelentette ki a jelenlévők előtt, hogy ő semmilyen pozícióra nem jelölt a mai napon. (Az elnökségi tagjelöltségtől is visszalépett)

Megválasztotta a tagság a szavazás tisztaságát ellenőrző pozíciókat és elkezdődött a tisztújítási folyamat, az elnökjelöltek 10 percre megszabott prezentációjának bemutatásával.

Először dr. Polyánszky Zoltán kezdte meg az előadását.

dr. Polyánszky Zoltán, elnökjelölt, a prezentációja közben

Elmondta, hogy kedveli Sterbenz Tamást, de ezt követően nem a programjának ismertetését kezdte meg, hanem többféle megközelítésből is arra próbált rávilágítani, hogy Sterbenz Tamás miért is számít Szabó László emberének. Mintegy négy perc után még mindig ott tartottunk, hogy a másik oldalon nem igazán látja az üzleti vonal és a politikai kapcsolatok képviselését, ráadásul ott a vezetésben döntően az előző ciklus vezetői vannak. Ezzel ellentétben az ő oldalán mindhárom oldal képviselőire odafigyeltek az elnökségi jelöltek kiválasztásánál. A beszédben a másik csapat sakkszakmai vonalát elismerte, de azt is elmondta, hogy ez nekik is erős.
Programjában első lépésként kiemelte, hogy beszélgetni szeretne a sakkozó közösséggel emberi és szakmai dolgokról, akár vidék, akár Budapest esetében. Elmondása szerint készítenének egy szponzori programcsomagot, amelyre nagy szüksége lett volna eddig is a sportágnak. Ezzel tudnák bevonni a piaci szereplőket, az állami vállalatokat és a kormányzatot. Ezen felül bevételt szereznének pályázatokból is.
Visszautalt arra, hogy ezeket nemcsak az elmúlt 4 évben, de az elmúlt 12 évben sem végezte el senki.
Nagyon szép volt az elnök jelölt úr időbeosztása, csak 4 másodperces időtúllépése volt végül, amit a versenybíró is elnézett.

Taps és jöttek a kérdések:

Balázs Gábor annak adott hangot, hogy sokallja a prezentációban a másik csapatra mutogatást, és rákérdezett arra, mit akar tenni az elnökjelölt az egyesületekért, az utánpótlásért és a versenysakkért. Segítségül felajánlotta mindkét oldalnak a Magyar Darts Szövetség programját és segítségét az egyesületek pályázatírásával kapcsolatban. Majd rákérdezett arra, hogy miből gondolja Polyánszky Zoltán, hogy Sterbenz Tamás Szabó László mögül lépett elő.

Balázs Gábor aktívan kérdezgetett a nap során mindkét jelölttől.

Polyánszky Zoltán válaszában elmondta, hogy békét szeretne, kezet nyújtani majdnem mindenkinek, és megválasztása esetén szeretné a sakktársadalmat meghallgatni és a hallottak alapján elkészíteni a programját.  Riválisával kapcsolatban elmondta, hogy bár egyénként független, de a csapata alapján a másik jelölt függ majd Szabó László befolyásától.

Döry Jenő annak adott hangot,hogy nemcsak Sterbenz Tamás lett utolsó pillanatban elnökjelölt, de a másik oldalon maga Polyánszky Zoltán is. Azt pedig nem tudja elfogadni, hogy Varga Gábor korábbi jelöléséről  és személyéről nem akar beszélni az elnökjelölt, holott egy oldalon állnak. Majd a sakkolimpiai kifizetésekre terelődött a sor, hogy miért nem tudja a tagság és elnökségi tagként saját maga sem, hogy milyen kifizetések történtek meg idáig.

Döry Jenő szintén lelkes kérdező volt a tisztújítás napján.

Polyánszky Zoltán válaszában elmondta, hogy a sakkszövetség által a szervezőbizottságba delegált két személynek kellene feltenni ezt a kérdést.

Ezek után a szövetség alelnöke, Nádasi Tamás kérdése következett:

„Igaz-e, hogy a te egyesületed 5 millió forintot felvett a mi tudtunk nélkül. Igaz-e ez?”

A váratlan kérdés feltevője: Nádasi Tamás.

Polyánszky Zoltán válasza: „Nem. A te tudtoddal történt.”

Ezek után megpróbálták tisztázni ezt az ügyet, amiben Polyánszky egy emailre hivatkozott, amelyet elküldött a szövetségnek. Sajnos, a két fél között fennálló ellentmondást rövid párbeszédben sem sikerült feloldani, hiszen egy „igen” és egy „nem” feszült egymásnak. A nézők végül ott maradtak egy csomag popcornnal a kezükben, miközben nem derült ki, hogy pontosan mi is történt valójában.

A tagság számára mindenképpen megnyugtató lenne, ha az ügyet kivizsgálnák és az eredményt végül nyilvánosságra hoznák. Úgy gondoljuk, elég súlyos vád ez a Magyar Sakk Szövetség új elnöke ellen.

Egy rövid szünet után Sterbenz Tamás prezentációjának percei következtek.

dr. Sterbenz Tamás sem beszédében, sem termetében nem titkolta kosárlabdás múltját.

Sok munkát és alázatot ígért. Sokat mesél magáról és arról, hogy két szakterülete a döntéselemzés és a sportmenedzsment. Mindkettőt a sakk szolgálatába tudná állítani. Nála elvárás az egyéni érdek háttérbe szorítása egy csapat esetén.
Emlékeztetett, hogy a FIDE mottója:

Gens una sumus / Egy család vagyunk

Neki nincsen teljes elnökjelölti névsora, ő vezetőként indul és majd az elnök személyének megválasztása után a tagság választja majd meg az elnökség további névsorát, akikkel neki majd együtt kell dolgozna. Vannak nevek, akikkel szívesen dolgozna együtt és vannak, akiket ő személyesen nem ismer. Nem „mi” és „ők” van, hanem egy közös család.

Klubfejlesztési program megindításának szükségszerűségéről beszélt. Rossz az az út, hogy a magyar sakk legjobbjai rendszerint nagyon kevés segítséget kaptak a sakkszövetségtől. Tudományos háttér kell a tehetségek kiválasztásához.
Legfontosabb a bizalom kiépítése és a pontos beszámolók az elvégzett munkáról. Havonta tartana nyilvános elnökségi ülést és nyilvánosságra hozná minden esetben ezek jegyzőkönyveit.
Legvégül megköszönte a szövetségi hivatal munkatársainak a munkát.

A prezentáció 16 percnyi játékidőt vett igénybe.

Következhettek a neki feltett kérdések.

Balázs Gábor kérdésére (Hogy lesz az elnöki posztra idő, a sok tevékenysége mellett?) válaszul elmondta, hogy megválasztása esetén további tevékenységeket nem vállalna el, hogy maradjon ideje erre a feladatra.

Ezt követően még a másik elnökjelölthöz érkezett közös kérdésekre válaszul elmondta, hogy szeretné, ha a klubok megerősödnének és a széthúzás megszűnne.

Galkó Tibor kérdése a megyei szövetségek megerősítésére vonatkozott.
A válaszból kiderült, hogy májusra lehet erre a kérdésre pontosabban válaszolni. A jelölt sportos tapasztalatai alapján azt látja járhatónak, ha központi támogatás mellett központi irányítás van. Természetesen a helyi vezetésnek is jelentősége van, integrálni kell a két módszert.

Balázs Gábor: „Ha nem választanak meg elnöknek, akkor is tudsz ígéretet tenni, hogy az a szakmai műhely és a te támogatásod megmarad ugyanazzal a felfogással, mint eddig?”

A válasz:
„Ha nem választanak meg, akkor vagy a január elsejei ígéretemnek megfelelően beleásom magam a bástya  végjátékok elméletébe, vagy a TF en és a TFSE-n belül folytatjuk tovább azt a munkát, amit elkezdtünk.”

Ezzel lezárult a jelöltek szereplésének ideje és következett a szavazás menetének ismertetése.

A pulpitusnál: GM Almási Zoltán

Almási Zoltán nagymesterünk ekkor szót kért, bár nem az elnökjelöltek témájában, hanem az elmúlt négy évhez szeretett volna hozzászólni. A levezető elnöknek nem lett volna kötelessége a szót megadni ebben a témában, de talán a leköszönő elnök utolsó gesztusa volt, hogy végül nem gördített akadályt az értékelés elmondása elé. Ez a döntés talán a ranglistavezető nagymesterünket lepte meg legjobban, aki végül némi keresgélés után felolvasta 3 oldalnyi értékelését. Értékelte a kampányt és az elmúlt éveket is. Sok vitathatatlan tényt tartalmazott az anyag, de voltak emellett szubjektív megjegyzések is benne.

A végén Szabó László megköszönte a beszédet és elmondta, hogy az állítások nagy része „természetesen nem igaz”.

Ezt követően kezdődött a titkos szavazás az elrendelt szünet alatt, ami előtt még Szabó László leköszönésében megköszönte az elmúlt négy évet mindenkinek és minden rossz döntést, amit a vezetése hozott, egy személyben magára vállalt.

Szabó László leköszönő elnökként tisztelettel megköszönte az elmúlt 4 évre kapott bizalmat.

Sajnos, a pogácsa elfogytával a cateringet (pogácsa, ásványvíz, kávé) biztosítók ekkorra már elpakoltak, de a kiéheztetés ellenére 87 felvett szavazólapon 87 érvényes szavazat érkezett.

Az első szavazat Sarok Pétertől, a móri sakkszakosztály vezetőjétől érkezett, mellette Horváth Csaba felügyeli a szavazás tisztaságát.

Dobpergés, végeredmény:
Strebenz Tamás 33 szavazat
Polyánszky Zoltán 54 szavazat

Az eddigi levezető elnök gratulált az új elnöknek és jó munkát kívánt neki, majd Sterbenz Tamás is gratulált a győztesnek és megköszönte a személyét támogató szavazatokat.

Sportemberhez illő magatartás egy sportembertől: Sterbenz Tamástól

Az eredmény kihirdetése után következtek a vesztes elnökjelölti oldalon a mindenféle jelölési tagságról történő lemondások sora. Majd ismét eljött a szünet ideje, amit jó páran ki is használtak és hazaindultak.

A rendezvény folytatásában a Magyar Sakk Szövetség új elnökeként dr. Polyánszky Zoltán megköszönte a szavazatokat, a bizalmat és saját csapatának az elvégzett munkát is.

A Magyar Sakk Szövetség megválasztott elnöke: dr. Polyánszky Zoltán

Az elnöki beszédet követően a szót Dr. Flumbort András alelnökjelölt kapta meg.

Dr. Flumbort András egyedüli elnökjelöltként tartotta meg beszédét

Az immár egyedül maradt alelnökjelölt elmondta, hogy nincsen veszett ügy, fel kell karolni az utánpótlást, az egyesületeket és mindemellett transzpararensen kell működni. Kimondta, hogy a Sterbenz Tamás, Nádasi Tamás és Fogarasi Norbert szaktudásának elvesztése a magyar sakk szempontjából rossz eredmény. Az elkövetkező döntések kialakításához ki akarják kérni a szakmai véleményeket, bármely oldalról is. Kérte a tagságtól, hogy a transzparenciát követeljék meg az elnökségtől a kezdődő ciklusban és az egyesületek is bátran éljenek a jogaikkal, ne csak a kötelességeikkel. Beszélt a Magyar Sakkozásért Alapítvány és a szövetség eddigi kapcsolatáról és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben javulni fog.

Ezek után következett a további pozíciók szavazása, ahol meglepetés nem született. Az új vezetés preferáltjai behúzták a hátralévő partikat.  A megválasztott elnökség névsora:

dr. Polyánszky Zoltán elnök
dr. Flumbort András alelnök
Bea Zsolt
Berkes Ferenc
Dankházi Péter Farkas
dr. Dobozy Gedeon Ábel
dr. Font Gusztáv
Komiszár Nanetta Linda
Kurpé Csaba
Misetáné dr. Burján Anita
Pergel László
Szabó Ferenc

Talán a Magyar Sport Háza ihlette meg a szónokokat, de kosaras, labdarúgásos és evezős asszociációkban nem volt hiány a beszédekben. Lezárásul mi is csak ennyit írunk: a záró sípszó elhangzása után a tömeg feloszlott.

Kötelező dresszkód a közgyűlésre.

Ajánlott bejegyzések ugyanebben a kategóriában

'Fel a tetejéhez' gomb